Výuka Dokumentaristiky a nabídka kurzů pro školy a neziskové organizace

Členové občanské sdružení DoKrajin se podílejí na výuce Dokumentaristiky na ČZU v Praze.

Kurz je rozdělen do těchto částí:

1)Psychosociální výbava dokumentaristů - 5 vyučovacích hodin
2)Dramaturgická stavba filmu a dokumentu - 5 vyučovacích hodin
3)Techniky natáčení a jeho organizace - 5 vyučovacích hodin
4)Techniky filmového střihu a montáže - 5 vyučovacích hodin
5)Praktický nácvik souhry natáčecího štábu - dle dohody

Tento kurz je k dispozici studentům PEF ČZU, po dohodě jej mohou navštěvovat i další studenti a zájemci.  »»»

        Vyjádření Petra Mikšíčka k zrušení katedry Kulturologie ke dni 14. 3. 2013

Při vší péči o problémy a pochybení na této katedře jste totiž zapomněli na něco, co je pro filosofickou fakultu mnohem důležitější – na to, co vaše rozhodnutí učiní s úspěšnými absolventy katedry Kulturologie a s jejich akademickými ambicemi ve službách Filosofické fakulty. »»»