4. ročník Land and Art setkání Königsmühle 2015

Spolky DoKrajin a Lichtfabrik obdrželi finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti. Moc si této podpory vážíme. 5. 7. 2015 uveřejníme finální program akce.

        Videogalerie plná uměleckých motivů z Königsmühle

Jestli vás zajímá, co vše bylo k vidění a cítění na Land and Art setkání Königsmühle, podívejte se na zpřístupněnou videogalerii.

http://www.konigsmuhle.cz/rocnik-2013/video/

V naší videogalerii k ročníku 2013 můžete shlédnout devět videí z jednotlivých produkcí v rámci setkání Königsmühle 2013. Čekají vás procházky s básníky, píseň pro Marcebilu, čeští i němečtí hudebníci, skvělé divadlo DoNepaměti, pamětníci a swingové Kočky, co mají pré. Vzhůru do vzpomínek a inspiraci na příště.


 »»»

        Pozvánka na Land nad Art setkání Königsmühle 2013

Rádi bychom pozvali všechny přátele krajin, umění a setkávání v krajinách na druhý ročník našeho Königsmühle Land nad Artem.

Od 24. 8. zahájíme přípravy a od 28. 8. bude hospůdka a program připraven pro veřejnost.

Vše bude vrcholit v pátek večer hudbou, v sobotu landartem, básníky a divadlem a v neděli hudbou, filmy a pamětníky.

Těšíme se na vaši účast, vstup je samozřejmě zdarma.


PM  »»»

        Program komponovaného večera Königsmühle 2013

Zveme vás na představení projektu pro tvůrčí a aktivní lidi Königsmühle 2013 do Galerie Školská 28 v Praze. Uskuteční se 25. 4. 2013. Program bude velmi pestrý a každý se může zapojit se svými znalostmi, dovednostmi a nápady. Těšíme se na vás :-)

        Promítání dokumentu Königsmühle Erzgebirgensis v Schwarzenbergu a lanaření nových umělců

4. 4. se uskutečnilo v Schwarzenbergu další promítání filmu Königsmühle Erzgebirgensis. Sešlo se na 40 lidí a atmosféra byla velmi přátelská. Poznali jsme známého písničkáře Kendy Kretschmara, který rád zahraje na Königsmühle 2. Stejně tak jsme tu viděli po dlouhé době staré známé: Franka Ullmana, Reinharda Zinneckera a Hartmuta Rademana. Snad je uvdíme zase při práci na nových instalacích.

        Lokalita Königsmühle z pohledu památkové péče

Königsmühle je složena ze zbytků šesti stavení rozesetých v mělkém údolí. U pěti domů se jedná o domy obytné a to rodiny Fohrmann (vzadu vlevo), rodiny Siegel (vzadu uprostřed), rodiny Giebert (uprostřed vlevo), rodiny Pöschl (uprostřed vpravo) a rodiny Siegel (vzadu vpravo). »»»

        Jak vznikal projektu Land and Art setkání Königsmühle?

Už na začátku našeho "odlévání" lidských stop v Králově mlýně jsme zjistili, že po roce 1945 toto místo nikdo neosídlil. Stavby se postupně rozpadaly, ale zároveň nebyly plošně zdevastovány těžkou technikou, což bylo ve většině ostatních míst v bouraném pohraničí běžné.  »»»

        Otázky a odpovědi týkající se projektu oživení Königsmühle

Jaká je filosofie a cíle landart setkání?


Vyvolat diskuzi nad budoucností lokality a představit umělecké interpretace jedinečného místa Königsmühle. »»»

        Informace o Königsmühle z pohledu ochrany přírody

Z hlediska zájmů ochrany přírody se jedná o území mimořádně cenné. Přírodní rezervace

Horská louka u Háje a její ochranné pásmo a navazující území (zejména niva níže po toku) hostí jedinečná společenstva horské vegetace, jakož i na ně vázaných živočichů. »»»

        Popis projektu Land and Art setkání Königsmühle

LAND a ART setkání na Königsmühle je mezinárodním setkání lidí, kteří respektují vývoj krajiny a přírodních hodnot, zvláště v prostoru tzv. Green Beltu, tedy hraničního pásma na území bývalé železné opony mezi západní a východní Evropou.To s sebou přináši nejen přírodní hodnoty, ale také ruku v ruce úpadek kulturního dědictví.

 »»»