Vyjádření Petra Mikšíčka k zrušení katedry Kulturologie ke dni 14. 3. 2013

Vážený pane děkane,

Vážím si možnosti pronést zde svůj příspěvek na téma zrušené katedry Kulturologie. Zpráva o jejím zrušení mne zasáhla velmi hluboce a to v době, kdy jsem se pracoval na tom, abych se mohl stát platným členem tohoto akademického pracoviště. Proto bude moje řeč do jisté míry osobní, omlouvám se za to, ale jsem si jist, že nemluvím jen za sebe, ale za stovky úspěšných absolventů mého oboru, kteří na základě vašeho rozhodnutí přišli o svoji vizi budoucnosti. Při vší péči o problémy a pochybení na této katedře jste totiž zapomněli na něco, co je pro filosofickou fakultu mnohem důležitější – na to, co vaše rozhodnutí učiní s úspěšnými absolventy katedry Kulturologie a s jejich akademickými ambicemi ve službách Filosofické fakulty.

Možná si říkáte, jaktože k vám mluví pouhý magistr, někdo, kdo čapl diplom a vylétl s ním do světa a ani se neohlédl. Ano, nikdy jsem neprahl po titulech. Cítil jsem, že člověk musí nejprve najít sám sebe, otestovat si své vědomosti ze studií v praxi a teprve poté, s patřičnými zkušenostmi, se vrátit na akademickou půdu a učit mladé lidi, jak se připravit na život v naší turbulentní době a zachovat si nadhled. Deset let po absolvování studia na Katedře Kulturologie jsem se snažil šířit dobré jméno Filosofické fakulty University Karlovy. Moje diplomová práce byla v roce 2005 oceněna cenou Josefa Vavrouška. Tuto diplomovou práci jste možná nečetli, to je škoda. Ale asi znáte knihu Zmizelé Sudety. Vznikla v rámci studia Kulturologie a jako pokračování mé diplomové práce. Od roku 2008 jsem na Fakultě humanitních studií vyučoval předmět Sociální a kulturní ekologie, který proslavila Jitka Ortová na katedře Kulturologie. Čtyři roky jsem zde vedl druhé ročníky magisterského studia dle svých nejlepších schopností. Po čtyřech letech jsem získal pocit, že mám po stránce teorie i praxe co nabídnout i na své mateřské katedře a fakultě. Od roku 2011 proto spolupracuji se Spolkem přátel Kulturologie, věnuji se studentům a společně jsme organizovali historicko-umělecký projekt Land and Art setkání Königsmühle, který splňoval všechny parametry příčného kulturologického pojetí a konsilience humanitních a přírodních věd.
Od dob studií jsem si ještě pamatoval, co mne na zaměření katedry vadilo a cítil jsem, že snad budu mít možnost vylepšit její fungování. Rozhodně jsem neměl na n očích růžové brýle. Měl jsem vizi a cíl, za kterým jsem šel. Cítil jsem příležitost změnit tvář Kulturologie k lepšímu. Společně se mnou mnoho dalších absolventů a doktorandů.

Tuto moji snahu ukončilo letos v březnu rozhodnutí akademického Senátu, který vyhovělo Vašemu návrhu na zrušení naší katedry.

Cítím velikou křivdu, že ti nejschopnější z nové generace pedagogů nedostali šanci obor modernizovat a vnuknout mu novou tvář. Chápu, že moje soukromá snaha přišla asi příliš pozdě, ale chtěl bych Vás ujistit, že nová generace schopných kulturologů je připravena, resp. byla připravena, vytvořit nové perspektivní pracoviště a inspirativní zázemí pro studenty. Při Vaší snaze očernit a vyzdvihnout neúspěchy a přehmaty katedry jste zapomněl na ty z nás, kteří vždy stáli za filosofickou fakultou a pracovali pro její dobro a pro její jméno ve společnosti. Ve Vašem rozhodnutí mi chybí omluva těm z absolventů Filosofické fakulty, kterých se zrušení katedry hluboce dotknulo. Toto rozhodnutí poznamenalo jejich tvorbu, výzkumy, výuku. Samozřejmě, že se nás lidé ptají, co na to říkáme. Odpovědi se hledají těžko.
Pro Váš záměr jste hodil přes palubu mnoho schopných mladých pedagogů a praktiků, kteří nyní přišli o svoji vizi katedry kulturologie, kterou se chystali naplnit. A jako jednooborový student se tak nyní ocitám v pozici akademického bezdomovce bez patřičného uplatnění. Je to jako nosič vody, který dotáhne zpět do svého domu drahocennou tekutinu, ale nikdo mu nechce otevřít. Buď ji vypijí sám nebo vyleji nebo nabídnu někomu jinému.
Možná jste si myslel, že zrušení katedry proběhne akademickou obcí a veřejností bez odezvy. Není tomu tak, kulturologové nejsou ignoranty a lidmi pohlcenými běžnými povinnostmi nemyslícími na své kořeny a budoucnost vědění. Chceme Vám dát jasně na jevo, že Vaše rozhodnutí se nás dotknulo a že žádáme vysvětlení, čím jsme se provinili my.

Žádám Vás proto, aby vedení filosofické fakulty dalo zřetelně najevo, že stojí o absolventy katedry kulturologie, kteří mají studentům co nabídnout a kteří by neměli být těmi, kdo nese důsledky snahy o zrušení katedry Kulturologie. Doufám, že nejsme ve vašich očích také příživníky jako podnikatelé, ačkoliv se snažíme seč můžeme šířit ideje a myšlenky filosofické fakulty ve veřejném prostranství.

Jménem ostatních absolventů a doktorandů katedry Kulturologie Vás žádám a prosím jak o navrácení vize budoucnosti naší, tak o novou katedru Kulturologie v rámci Filosofické fakulty University Karlovy.

Děkuji.

Mgr. Petr Mikšíček

Diskuse

[1]  Dervish , mail

Podnikatelé jsou příživníci? :-D pane bože, ta kulturologie je dál od reality než jsem si kdy myslel!

Vložit nový příspěvek