Jak vznikal projektu Land and Art setkání Königsmühle?

Součástí katastru města Loučná pod Klínovcem je i údolí Königova mlýna. Jde o místo, kde dohořívá svíčka života jedné krušnohorské osady. Ve skrytu, tichosti a pouze s svědky s živočišné a rostlinné říše.

Už na začátku našeho "odlévání" lidských stop v Králově mlýně jsme zjistili, že po roce 1945 toto místo nikdo neosídlil. Stavby se postupně rozpadaly, ale zároveň nebyly plošně zdevastovány těžkou technikou, což bylo ve většině ostatních míst v bouraném pohraničí běžné. Odlehlost zapříčinila neexistenci žádných poválečných dokumentů či artefatků. O Králově mlýně nikdo nic neví. O Königsmühle se nám toho oproti tomu trochu zachovalo. Mostem do těchto časů je paní Rosemarii Ernst, která žije naproti v Kurort Oberwiesenthalu a bez které bychom setkání nikdy nemohli zrealizovat. Paní Ernst v létě 2012 sepsala vzpomínky své a svých předků na život v okolí státní hranice a pro rok 2013 chystá jejich vydání.

Po první návštěvě Königsmühle v květnu 2011 se skupinou cca. 80 německých turistů (jednou z nich byla i paní Ernst) v květnu 2011 jsem pojal myšlenku, uspořádat setkání umělců, kteří by pochopili toto místo, respektovali jej a zároveň mu pomohli si vzpomenout na dobu svého života s lidmi. Někdy veselého, někdy smutného. Tuto vizi jsem jako první prezentoval paní starostce Janě Müllerové a členům o.s. Meluzína. Nalezli jsme společně chuť tuto myšlenku přivést k životu. Tím se zahájila práce na Landart setkání umělců na Königsmühle, které proběhne ve dnech 24. 8 až 2.9. v Königsmühle a v Háji.

Pro lepší představivost, co toto setkání obnáší jej lze připodobnit k řezbářskému symposiu, které znáte např. z Hauenštejna či z Abertam. Od 25. 8. zde bude tvořit svá díla zhruba 20 umělců. Od pátku 31. 8. si budete moci jejich díla prohlédnout. Ale přijít podívat se můžete také v průběhu týdne a sledovat, jak jednotlivá díla vznikají. Pro umělce i veřejnost bude od středy večer připraven doprovodný program až do neděle 2. 9. 2012. Landart objekty jsou tvořeny většinou z přírodních, pomíjivých, materiálů a proto postupně v krajině zaniknou. Příroda si je vezme zpět. V tom je hlavní rozdíl oproti sochám, které přetrvají desetiletí.
Organizace takové akce není nic lehkého. Jedná se o setkání umělců z mnoha oblastí. Ty jsme museli nejprve kontaktovat a zjistit, jestli je pro ně taková společná práce přínosná.

Naštěstí síla Králova Mlýna byla nad tisíce slov a umělci na naši otázku, jestli budou spolupracovat jen tiše přitakávali. Nakonec se kolem setkání vytvořila skupina 30 kreativních lidí z Čech, Moravy, Německa. Výtvarníci, divadelníci, básníci, landartisté, fotografové, hudebníci, etnografové, historici a filmaři.

Další výzvou bylo získání úředních povolení k organizaci akce. Nechtěli jsme organizovat žádnou nepovolenou guerillovou akci, která by měla více odpůrců než příznivců. Z důvodů silné ochrany přírody bylo nutné přesně vydefinovat typy instalací, území ve kterém se umělci a návštěvníci smí pohybovat a režim návštěvnosti krajiny. Nakonec se nám povolení získat podařilo a naším úkolem je uspořádat celé setkání i s prezentací veřejnosti aniž bychom poškodili přírodní hodnoty ukrývající se v Králově mlýně a jejím okolí.

Součástí poznání místa je i ekologický a památkářský posudek, který pro nás vypracují pracovníci AOPK v Ústí nad Labem a památkáři Lokte. Ekologové si hodnoty lokality všimli již dříve, ale do svých knih si je památkáři zanesli až v červenci 2012. Jaký potenciál z hlediska zachování sídelní struktury Königsmühle má, se dozvíte v pátek 31. 8. odpoledne.

Ve spolupráci s městem Loučná pod Klínovcem připravíme přístupové cesty k Königsmühle, zajistíme nutný materiál pro landart instalace a také přiměřenou propagaci akce. Díky paní starostce jsme na akci získali 25 000 Kč a z dalších zdrojů dalších 20 000 Kč. Dohromady jsme tak schopni pokrýt symbolické odměny umělcům, ubytování, nákup materiálu pro landart objekty a tisk plakátů či vzpomínkových pohlednic. Je zřejmé, že všichni organizátoři a umělci ve zdejší krajině pracují zadarmo a hlavním důvodem je jedinečnost Králova Mlýna.Snoubí se v něm historie, příroda a proces zániku sídla, což je fenomén sice typický pro česko-německé pohraničí, ale skoro nikde tak zachovaný. Königsmühle je v tomto případě výjimkou. Zdejší stavby jsou nejspíše nejohroženějším druhem v celém údolí.

Naší snahou je pokusit se na týden vdechnout život tomto výjimečnému místu a upozornit na jeho potenciál, který přesahuje z Ústeckého kraje do celé republiky. Otázkou je, jestli bude možná dohoda napříč všemi zájmovými skupinami, (ochrana příroda, památková péče, majitelé pozemků, strategie rozvoje města) aby Königsmühle mohlo lákat návštěvníky i v dalších letech na jedinečnou přírodu, ukázku zániku pohraničního sídla a na landartové a artové umělecké instalace.

Držte nám palce
Petr Mikšíček

Diskuse

Vložit nový příspěvek