Otázky a odpovědi týkající se projektu oživení Königsmühle

O co jde při Land a Art setkání?
V rámci našeho setkání bude na území zaniklé obce tvořit své umělecké instalace cca. 20 různých performerů z Čech, Německa, Polska a Portugalska.
Účelem setkání je na chvíli oživit zaniklou osadu Königsmühle, která nebyla po odsunu Němců nikdy osídlena. Chceme proto opatrně navrátit život do těchto míst a respektovat přitom současné obyvatele, kterými jsou vzácní ptáci a rostliny. Samotné místo má velmi silného Genia loci. Když k tomu připočteme krásnou a vzácnou krajinu horský luk a lesů a navíc i umělecké instalace, myslíme si, že Königsmühle může inspirovat mnoho návštěvníků k myšlenkám a třeba i vlastní tvorbě.

Kdo jsou účastníci?
Organizátoři pocházejí z o.s. DoKrajin, o.s. Antikomplex, z města Loučná pod Klínovcem, Spolku přátel Kulturologie a Poetického klubu 8 z Prahy. Další umělci pocházejí jak z Čech, tak i z Polska a Německa. Účastní se hudebníci, divadelníci, malíři, básníci, fotografové, filmaři. Všichni se na akci podílejí dobrovolně a nezištně, za což jim tisíckrát děkuji a velice si jejich vkladu vážím. Jsem rád, že Königsmühle uhranula i je.

Co plánujete?
Prvních pět dní budeme pracovat na instalaci dočasných předmětů v kruhu cca. 20 lidí. Od středy 29. 8. večer začíná doprovodný program i pro veřejnost. Začínáme společným výletem po okolí. Ve čtvrtek večer se budeme věnovat naší milé pamětnici, paní Rosemarie Ernst z Kurort Oberwisenthalu, díky níž celé setkání vzniklo. Sama se na Königsmühle narodila a právě v ruinách svého rodného domu bude předčítat své vzpomínky na dětství na česko-německé hranici, které na základě našeho zájmu o lokalitu na jaře letošního roku sepsala. Tento text budeme číst a dramatizovat také v českém jazyce. Jedná se o velice silný příběh německé rodiny, která se velice silně angažovala v protihitlerovské opozici. Jak na území bývalých Sudet, tak i bývalé Neměcké říši. Ještě ve čtvrtek večer promítneme v nedalekém penzionu Kodera tématické dokumenty a jako DJ zahraje bývalý dobrovolník v Antikomplexu, Eric Holtschke. V noci uvidíte v údolí Königsmühle světelnou instalaci Jakuba Hyblera.

V pátek začínáme v 13:00 setkáním s památkáři z Národního památkového ústavu, ekology z Agentury na ochranu přírody a krajiny a historiky z Antikomplexu. Naším tématem bude minulost, současnost a budoucnost bývalé osady Königsmühle. Místo je velmi cenné a to nejen z ohledu ochrany přírody. Jedinečná urbanistická zachovalost půdorysu osady je možným předmětem památkové ochrany i do budoucna. Na jejím území se tak střetávají zájmy ochrany přírody a kultury, které v tomto případě jdou proti sobě. Otázkou je, zdali nalezneme kompromisní cestu k využití lokality jako pro ochranu přírody, tak pro návštěvníky.

V pátek odpoledne proběhne poetická procházka okolím obce, kde budou v terénu rozmístěni básníci a budou recitovat ze svých děl. Večer zakončí hudební recitál „landscape folk“ interpreta Petra Linharta, který se věnuje tématu sudetských příběhů a kultury. Dále vystoupí německý písničkář Frank Mäder a Jiří Smrž.

V sobotu 1. 9. 2012 si mohou celý dennávštěvníci prohlédnout jednotlivé instalace a odpoledne bude pokračovat jak básnický, tak i hudební program. Celou akci symbolicky zakončí v sobotu večer divadelní představení sestavené ze střípků příběhů z Königsmühle a okolí.

Je to první takové setkání?
Ano, takto akce vznikla z důvodu silného genia loci, který oslovil hlavního organizátora akce, Petra Mikšíčka. Na jiném místě by nebylo možné toto setkání uspořádat. Jedná se o první ročník podobného setkání a je otázkou, jestli na něj budou navazovat další. Naším přáním je tuto lokalitu ukázat jako jedinečné místo, kde se snoubí historie, příroda, krajina a umění. Pokud návštěvníci budou dodržovat přísné podmínky pohybu v chráněných lokalitách, je možné aby Königsmühle fungovalo jako místo setkávání.

Existují jinde podobné projektu?
V režii Antikomplexu a DoKrajin zatím ne. Pokud se akce setká s pochopením a třeba i úspěchem, rádi ji zopakujeme. Záleží ale na postoji jednotlivých umělců, kteří se podílejí dobrovolně a nezištně na tomto nultém ročníku.

Jaká je filosofie a cíle landart setkání?
Cíle jsem již popsal ve zkratce výše. Pokusit se navrátit paměť do nikdy Čechy neosídleného místa. Odprezentovat historická fakta, která se nám v průběhu příprav podařilo nashromáždit. Vyvolat diskuzi nad budoucností lokality a představit umělecké interpretace jedinečného místa Königsmühle. Je zřejmé, že naše aktivity nejsou plánovány jako jednorázové setkání, ale rádi bychom se mu věnovali i v dalších letech. O projektu natáčíme dokument, který by se mohl v roce 2014 vysílat v České televizi.

Co se filosofie landart instalací týká, je jednoduchá. Využívat se smějí pouze přírodní materiály a nejlépe přímo z místa. Jejich trvanlivost je omezena, v případně Königsmühle pouze do zimy. Jestli některé vydrží déle, budeme jenom rádi. Kromě těchto instalací plánujeme i jiný typ objektů. Využít například chceme knihy, jako stavební materiál. Obecně si myslím, že nosit knihy do vyprázdněného pohraničí není vůbec od věci a vracet do nich historii není nošením dříví do lesa. I formou rituálního zasazení knihy do země, tak chceme přispět k obnově kulturní paměti Krušnohoří. Dále knihy, z nichž budeme stavět, nebudou nijak napevno spojeny dohromady a bude možno si je odnést domů. Tím splníme požadavek dočasnosti jednotlivých instalací podobně jako v případě landartu.

Jaký význam v tom všem hraje bývalá osada Königsmühle?
Königsmühle je dle mého názoru nejkrásnější zaniklá obec v bývalých Sudetech. Nalézá se 910 metrů nad mořem a je položena do mělkého údolí pod Klínovcem. Obklopena je krásnými horskými loukami a lesem, protéká jí potok a nad údolím se tyčí stolová hora Meluzína. V osadě stálo do roku 1946 šest domů, ve kterých bydlelo 53 obyvatel. Dodnes se zachovaly všechny stavby, což je také unikátní. Nad bývalou osadou se nachází Přírodní rezervace Königův mlýn a celé údolí spadá do Ptačí oblasti Natura 2000 a Evropsky významné lokality Klínovecko. Tato fakta činí z Königsmühle významné místo na mapě, které bychom neměli přehlížet.

Co to vlastně znamená „zaniklá obec“
Zaniklá obec znamená soubor procesů, které v intravilánu a extravilánu obce nastaly po odsunu Němců v letech 1945 a 1946. Stavby byly postupně pobourány, cesty přestaly být udržovány, louky a pole taktéž. Do údolí se postupně začala vracet příroda. Sukcese se zde, díky vysoké nadmořské výšce a krátkému vegetačnímu období, uskutečňuje velmi pomalu a tak oproti většině zaniklých obcí není centrum osady utopeno v džungli náletových dřevin.

Na co se obzvláště těšíte?
Já se těším osobně na celé setkání, lze říci, že je to pro mne od dob Zmizelých Sudet první osobně prožívaný a ze země vydupávaný projekt, který mne neskonale těší. Zajímavý je fakt, že zatímco u většiny ostatních projektů, čím více se blíží datum zahájení, tím méně se na tento okamžik těším, tak v případně Land und Art setkání Königsmühle je to naopak.

Diskuse

Vložit nový příspěvek