Popis projektu Land and Art setkání Königsmühle

LAND a ART setkání na Königsmühle je mezinárodním setkání lidí, kteří respektují vývoj krajiny a přírodních hodnot, zvláště v prostoru tzv. Green Beltu, tedy hraničního pásma na území bývalé železné opony mezi západní a východní Evropou. To s sebou přináši nejen přírodní hodnoty, ale také ruku v ruce úpadek kulturního dědictví.

Jedná se o akci ve veřejném zájmu a nejedná se o žádnou soukromou akci za účelem podnikání a zisku, ani o masovou hudební produkci. Organizátoři a účastnící akce se chtějí podílet na pietním a tvořivém setkání, kterým si chtějí připomenout historický kontext vývoje krajiny ve 20. století a více než 3000 obcí, částí obcí a samot, které zmizely z české krajiny po roce 1945. Během letošního setkání je také plánována spolupráce se studenty ekologie a pracovníky Národního památkového ústavu na aplikaci tvz. Drnové metody: neinvazivní konzervaci objektů přírodními materiály.

Zároveň svým načasováním akce chtějí dát zřetelně najevo respekt k dnešním obyvatelům bývalé obce. Akce se proto koná až po skončení vegetačního období chráněných rostlin a po skončení hnízdění vzácných živočišných druhů, zvláště ptáků na přelomu srpna a září. Tento rok je to konkrétně termín 24. 8. až 2. 9. 2013. V mezidobí do začátku zimy chceme využít tohoto období, kdy se do Königsmühle může vrátit člověk, umělecky dotvořit genia loci bývalé obce a nikoho tím nerušit a nestresovat. Naší snahou je upozornit na památku z doby likvidace sídel z 50. let 20. století. Z pohledu vývoje krajiny je to jedinečná celorepubliková ukázka opuštěného sídla, do kterého se vrátila v posledních 60ti letech příroda. Nejedná se tedy jen o divoké přírodě blízké údolí, ale také o zachovalou ukázku zaniklého sídla v horském údolí.

Samotná bývalá osada Königsmühle je složena ze zbytků šesti stavení rozesetých v mělkém údolí. Svého druhu představuje jedinečnou lokalitu, kde dochází k průniku krajinných, historických a přírodních hodnot, které jsou významné v rámci celé České republiky a představují ideální ukázku tzv. zaniklých obcí. Setkání umělců, historiků a ekologů má za úkol přestavit tyto hodnoty a realizovat dočasné drobné neinvazivní umělecké instalace přímo na území obce.

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZÁTORŮ AKCE

Občanské sdružení DoKrajin
Občanské sdružení DoKrajin je nově založené seskupení, jehož posláním je v době virtuálních vztahů a zaměstnání soustředit se k zemi, jejíž jsme interpreti a správci. Země, krajina, architektura, genius loci a kulturní dědictví v širokém chápání je tématem, které spojuje všechny členy sdružení. Aktivity sdružení DoKrajin směřují k znovunalezení domova v místech, která byla postižena odcizením, sociokulturní diskontinuitou, výměnnou obyvatelstva, přesuny obyvatelstva, změnou využívání krajiny, divokým rozvojem či úpadkem regionů. Projektem, který stál v počátcích sdružení je Land and art setkání Königsmühle, které poprvé v roce 2012 oživilo pomocí uměleckých instalací a performance zaniklou sudetskou osadu v Krušných horách. Hlavním koordinátorem za DoKrajin, o.s. bude Ludmila Raková

Občanské sdružení Antikomplex
Založeno v roce 1998. Dlouhodobě se věnuje tématice česko-německého pohraničí, proměnám a příběhům tamní krajiny. Také organizuje další kulturní události, realizuje vzdělávací projekty na základních a středních školách v celé České republice. Antikomplex stojí za projekty jako: Zmizelé Sudety, Tragická místa paměti, Vzduchoplavec Kráčmera, pravidelný cyklistický výlet Spurensuche. Členové sdružení jsou členy pracovní skupiny pro přípravu muzea Němců v Ústí nad Labem. Spolupracujeme také s Collegiem Bohemicem, organizací sídlící v Ústí nad Labem a spravující finanční prostředky určené (ne)uznaným německým antifašistům. V Karlovarském kraji Antikomplex realizuje se Státním okresním archivem v Chebu projekt Překračování hranic. Koordinátorem Königsmühle 2013 za Antikomplex, o. s. je Mgr. Petr Mikšíček.

Město Loučná pod Klínovcem
Město, na jehož katastrálním území se dotčené území nachází. Město se snaží rozvíjet jak projekty v tzv. „tvrdé“ turistice, tak i v alternativních projektech. Jedním z nich je i LAND a ART setkání na Königsmühle, které může návštěvníky v mimozimní období upozornit na kvality, které se ve zdejší krajině nacházejí. Jak přírodní, tak historické. Koordinátorkou za Loučnou pod Klínovcem je starostka Jana Müllerová.

Diskuse

Vložit nový příspěvek